SPARRING
MALE SPARRING 50Kg
Shen Zhen Zhe CHINA
PATTERN
INDIVIDUAL EVENT PATTERN MALE 3 DAN
ShenZhen Zhe CHINA
FEMALE PATTERN 1 DAN
Dong Jing CHINA
FEMALE PATTERN 2 DAN
Zhang Le Le CHINA
INDIVIDUAL EVENT PATTERN FEMALE 4 DAN
Zhang Yuan CHINA
INDIVIDUAL PATTERN ADULT MALE II DEGREE
Jin Cheng Yun CHINA
INDIVIDUAL PATTERN MALE II DAN
Kim Ho CHINA
INDIVIDUAL PATTERN MALE II DEGREE
Tang Bo CHINA
MALE PATTERN 3 DAN
Wang Chao CHINA
MALE PATTERN 4 DAN
Shen Zhen Zhe CHINA