TAEKWON-DO ITF WORLD CHAMPIONSHIPS

2019
Συμβάν Υπολογιστής βάσης Τοποθεσία Ημερομηνία
XXI ITF TAEKWON–DO WORLD CHAMPIONSHIP Bulgaria PLOVDIV 24.08 — 30.08
2018
Συμβάν Υπολογιστής βάσης Τοποθεσία Ημερομηνία
XIII JUNIOR & VIII VETERAN WORLD CHAMPIONSHIPS Belarus MINSK 19.08 — 27.08
2017
Συμβάν Υπολογιστής βάσης Τοποθεσία Ημερομηνία
XX TAEKWON-DO WORLD CHAMPIONSHIPS DPR KOREA PYONGYANG 14.09 — 21.09
2016
Συμβάν Υπολογιστής βάσης Τοποθεσία Ημερομηνία
XII JUNIOR & VII VETERAN WORLD CHAMPIONSHIP Italy ANDRIA 05.09 — 11.09
2015
Συμβάν Υπολογιστής βάσης Τοποθεσία Ημερομηνία
XIX ITF TAEKWON-DO WORLD CHAMPIONSHIPS Bulgaria PLOVDIV 24.08 — 31.08
2014
Συμβάν Υπολογιστής βάσης Τοποθεσία Ημερομηνία
XI JUNIOR & VI VETERAN WORLD CHAMPIONSHIPS Tajikistan DUSHANBE 03.08 — 11.08
2013
Συμβάν Υπολογιστής βάσης Τοποθεσία Ημερομηνία
XVIII ITF TAEKWON–DO WORLD CHAMPIONSHIPS Bulgaria SOFIA 17.07 — 21.07
2012
Συμβάν Υπολογιστής βάσης Τοποθεσία Ημερομηνία
X JUNIOR & V VETERAN WORLD CHAMPIONSHIPS Estonia TALLIN 22.08 — 26.08
2011
Συμβάν Υπολογιστής βάσης Τοποθεσία Ημερομηνία
XVII ITF TAEKWON-DO WORLD CHAMPIONSHIP DPR KOREA PYONGYANG 06.09 — 12.09
2010
Συμβάν Υπολογιστής βάσης Τοποθεσία Ημερομηνία
IX JUNIOR & IV VETERAN WORLD CHAMPIONSHIPS Belarus MINSK 21.08 — 29.08
2009
Συμβάν Υπολογιστής βάσης Τοποθεσία Ημερομηνία
XVI ITF TAEKWON–DO WORLD CHAMPIONSHIPS Russia ST PETERBURG 13.10 — 19.10
2008
Συμβάν Υπολογιστής βάσης Τοποθεσία Ημερομηνία
VII JUNIOR & III VETERAN WORLD CHAMPIONSHIPS Uzbekistan TASHKENT 16.09 — 21.09
2007
Συμβάν Υπολογιστής βάσης Τοποθεσία Ημερομηνία
XV ITF TAEKWON–DO WORLD CHAMPIONSHIPS Slovenia BLED 24.04 — 29.04
2006
Συμβάν Υπολογιστής βάσης Τοποθεσία Ημερομηνία
VII JUNIOR & II VETERAN WORLD CHAMPIONSHIPS Bulgaria SOFIA 25.07 — 30.07
2005
Συμβάν Υπολογιστής βάσης Τοποθεσία Ημερομηνία
XIV ITF TAEKWON–DO WORLD CHAMPIONSHIPS Australia QUEENSLAND 09.07 — 14.07
2004
Συμβάν Υπολογιστής βάσης Τοποθεσία Ημερομηνία
VI JUNIOR & I VETERAN WORLD CHAMPIONSHIPS Malaysia Genting Highlands 25.07 — 30.07
2003
Συμβάν Υπολογιστής βάσης Τοποθεσία Ημερομηνία
XIII ITF TAEKWON–DO WORLD CHAMPIONSHIPS Greece THESSALONIKI 11.06 — 15.06
2001
Συμβάν Υπολογιστής βάσης Τοποθεσία Ημερομηνία
XII ITF TAEKWON–DO WORLD CHAMPIONSHIP Italy RIMINI 03.07 — 08.07
2000
Συμβάν Υπολογιστής βάσης Τοποθεσία Ημερομηνία
V JUNIOR WORLD CHAMPIONSHIPS DPR KOREA PYONGYANG 23.08 — 26.08
1999
Συμβάν Υπολογιστής βάσης Τοποθεσία Ημερομηνία
XI ITF TAEKWON–DO WORLD CHAMPIONSHIP Argentina Buenos Aires 28.08 — 05.09
1998
Συμβάν Υπολογιστής βάσης Τοποθεσία Ημερομηνία
IV JUNIOR WORLD CHAMPIONSHIPS India DELHI 10.10 — 12.10
1997
Συμβάν Υπολογιστής βάσης Τοποθεσία Ημερομηνία
X ITF TAEKWON–DO WORLD CHAMPIONSHIP Russia SAINT PETERSBUG 03.07 — 06.07
1996
Συμβάν Υπολογιστής βάσης Τοποθεσία Ημερομηνία
III JUNIOR WORLD CHAMPIONSHIPS Czech Republic PRAGUE 05.07 — 07.07
1995
Συμβάν Υπολογιστής βάσης Τοποθεσία Ημερομηνία
II JUNIOR WORLD CHAMPIONSHIPS Poland WARSAW  — 
1994
Συμβάν Υπολογιστής βάσης Τοποθεσία Ημερομηνία
IX ITF TAEKWON–DO WORLD CHAMPIONSHIP Malaysia KUALA TERENGGANU 25.07 — 01.08
1993
Συμβάν Υπολογιστής βάσης Τοποθεσία Ημερομηνία
I JUNIOR WORLD CHAMPIONSHIPS Russia MOSCOW 16.07 — 18.07
1992
Συμβάν Υπολογιστής βάσης Τοποθεσία Ημερομηνία
VIII ITF TAEKWON–DO WORLD CHAMPIONSHIP DPR KOREA PYONGYANG 10.09 — 15.09
1990
Συμβάν Υπολογιστής βάσης Τοποθεσία Ημερομηνία
VII ITF TAEKWON–DO WORLD CHAMPIONSHIPS Canada MONTREAL 18.08 — 21.08
1988
Συμβάν Υπολογιστής βάσης Τοποθεσία Ημερομηνία
VI ITF TAEKWON–DO WORLD CHAMPIONSHIP Hungary BUDAPEST 08.04 — 10.04
1987
Συμβάν Υπολογιστής βάσης Τοποθεσία Ημερομηνία
V ITF TAEKWON–DO WORLD CHAMPIONSHIP Greece ATHENS 22.05 — 24.05
1984
Συμβάν Υπολογιστής βάσης Τοποθεσία Ημερομηνία
IV ITF TAEKWON–DO WORLD CHAMPIONSHIPS Scotland GLASGOW 20.04 — 23.04
1981
Συμβάν Υπολογιστής βάσης Τοποθεσία Ημερομηνία
III ITF TAEKWON–DO WORLD CHAMPIONSHIPS Argentina RESISTENCIA CHACO 07.08 — 09.08
1978
Συμβάν Υπολογιστής βάσης Τοποθεσία Ημερομηνία
II ITF TAEKWON–DO WORLD CHAMPIONSHIPS United States OKLAHOMA 09.09 — 10.09
1974
Συμβάν Υπολογιστής βάσης Τοποθεσία Ημερομηνία
I ITF TAEKWON–DO WORLD CHAMPIONSHIP Canada MONTREAL 04.10 — 05.10